Går sammen for å bli enda bedre

Kommunebarometeret. Ingen slår Osen i barnevernstatistikken for i fjor. Nå går kommunen sammen med naboene for å gi bedre barnevern.

Ingen fristbrudd, alle barn omfattet av barnevernet har en utarbeidet plan, og det er god bemanning i forhold til barnetallet i kommunen. Det er status for Osen i Sør-Trøndelag, som topper Kommunebarometeret for barnevern.

Barneverntjenesten i Osen består av Tina Hagen, som er den første som jobber full stilling innen sektoren. Hun sier hun er ekstra oppmerksom på å følge tidsfristene.

– I starten av en sak lager jeg en oversikt over omfanget så langt det er mulig. Jeg setter opp en plan og vurderer hva som skal til for at det blir en komplett sak, og om jeg trenger bidrag fra flere instanser rundt meg.

Selv om Osen topper statistikken, slås barnevernet nå sammen med Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa og Leksvik. Rissa blir vertskommune.

– Forventningene er at dette skal styrke barneverntjenesten, også i Osen. Selv har jeg heldigvis god helse, men det blir veldig sårbart når man er én person. Det blir greit å ha flere å løse sakene sammen med, sier Hagen.

Statistikken for 2010 viser at det fortsatt er store forskjeller mellom kommunene. Andelen saker som ligger over tremånedersfristen er stabilt, mens det er blitt litt flere barn som faktisk har fått en utarbeidet plan.

Hver femte kommune har ifølge Kostra-tallene fortsatt ikke innført internkontroll i barneverntjenesten.

Nærmere analyse av tallene viser at store kommuner er langt flinkere til å få sakene unna innen den lovbestemte tidsfristen enn småkommuner. Dårligst er små kommuner med høye kostnader og middels frie inntekter – der er det i snitt over dobbelt så mange fristbrudd som i storkommunene.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!