Halden-ordføreren politianmeldt

Politikk. En privatperson i Halden har politianmeldt ordfører Per-Kristian Dahl (Ap) for «mulig politisk korrupsjon» i ASVO-saken.
Ordfører Per-Kristian Dahl i Halden. Arkivfoto: Joakim S. Enger

Anmeldelsen ble levert til Østfold politidistrikt 15. august, men er ikke omtalt tidligere.

– Jeg kan bekrefte at vi har mottatt en anmeldelse, som er lagt til visepolitimester Thor Klepper, som er påtaleansvarlig. Jeg vil tro at han vil gjøre en påtalemessig vurdering av saken når han er tilbake fra ferie mandag, sier kontorsjef Svein Roger Gundersen ved administrativ enhet i Østfold politidistrikt til Kommunal Rapport.

Det betyr at det tidligst mandag, på valgdagen, blir tatt en beslutning om hvorvidt politiet vil etterforske anmeldelsen mot Halden Aps ordførerkandidat.

Dahl skriver i en SMS til Kommunal Rapport at han ikke er blitt informert om anmeldelsen av politiet. Han avstår fra å gi andre kommentarer til anmeldelsen. Tidligere har han avvist all kritikk mot ham i forbindelse med ASVO-saken.
Anmeldelsen har bakgrunn i denne saken, som Kommunal Rapport har omtalt i en rekke saker i vår.

Utilbørlig fordel?
Anmelderen Knut Egil Hamre mener politiet bør undersøke om Dahl motttok en utilbørlig fordel i kraft av sin stilling eller verv, da han i mars i fjor ble ansatt i stillingen som avdelingsleder for Halden ASVO.
Halden ASVO er en avdeling i det heleide kommunale selskapet Industriprodukter AS, der Dahl på dette tidspunktet var både styreleder og generalforsamling.

I straffelovens § 276a heter det at «for korrupsjon straffes den som a) for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag, eller b) gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag».

Hamre viser i anmeldelsen til at Dahl ikke har noen relevant utdanning eller praksis for stillingen, men likevel ble foretrukket framfor 15 andre søkere.

«Flere av disse skal, i motsetning til Dahl, ha hatt høyere utdanning og erfaring fra sosialfaglig arbeid og forretningsdrift, slik det ble spurt om i utlysningen. Der heter det også at ønsket tiltredelse var 1. april, mens Dahl først begynner i stillingen 1. oktober, og bare hvis han ikke får fortsette som ordfører», heter det i anmeldelsen.

– Ingen som er valgt eller offentlig ansatt skal vel kunne ta seg til rette slik Dahl synes å ha gjort? Politiet må etter min mening etterforske ASVO-saken og få alle kort på bordet, sier Hamre til Kommunal Rapport.

– Er anmeldelsen et forsøk på å skade Dahls sjanser til å bli gjenvalgt som ordfører?

– Dette er ikke noe valgkamputspill. Det er ordføreren som har rotet seg inn i det og satt i gang saken. Jeg har ikke gjort noe for at anmeldelsen skulle bli kjent i mediene. Men når dere spør, må jeg gi et ærlig svar, sier Hamre.

– Stemmer ikke
Hamre sier han lenge ventet at politiet på eget initiativ ville starte etterforskning av ASVO-saken, på grunnlag av det som kom fram i mediene. Da det ikke skjedde, vurderte han i lang tid om han skulle anmelde saken selv.

– Det som til slutt fikk meg til å bestemme meg, og starte prosessen med å skrive anmeldelsen, var hendelsen 22. juli. Alt det tomme pratet i etterkant om mer åpenhet og mer demokrati stemmer overhodet ikke overens med hva vi opplever i denne byen, sier Hamre.

Han beskriver seg selv som «et helt alminnelig menneske». Han har ingen partitilknytning eller forbindelse til Halden kommune, annet enn at han har bodd her i det meste av sine 70 år. Han har vært lønnsmottaker og jobbet med data, men er nå pensjonist.


 

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.