Hevder at boplikt ikke virker

Politikk. En undersøkelse fra Norges landbrukshøgskole viser at boplikt ikke har noen positiv virkning for å øke innbyggertallet i en kommune.

Nettopp dette har vært benyttet av politikerne som argument for å vedta boplikt, for å hindre at boliger blir fritidseiendommer. Boplikten brukes bevisst som et tiltak for å holde på eller få flere innbyggere til kommunene.

En analyse som professor Normann Aanesland og forsker Olaf Holm ved Norges landbrukshøgskole har utført, viser imidlertid at boplikten ikke fungerer slik politikerne trodde, skriver Dagbladet.

–Vår gjennomgang viser at den prosentvise andelen av boliger som er gått over fra helårsboliger til fritidsboliger, er størst i kommuner med boplikt. Dette er en virkning som jo er det motsatte av det man ønsker å oppnå, sier Normann Aanesland.

Den europeiske kontrollkommisjonen for EØS-avtalen (ESA), er allerede kritiske til den norske bopliktordningen, og mener at den strider mot en av de fire grunnsetningene i EU, fri flyt av kapital.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!