Ingen slår Bykle på barnehage

Kommunebarometeret. Stor plass, få barn per voksen og kvalifisert personell gjør Bykle til den beste barnehagekommunen.

Kraftkommunen topper Kommunebarometeret for barnehager i år som i fjor, takket være meget gode nøkkeltall for nærmest alle indikatorene som utgjør barometeret.

Ungene i Setesdal-kommunen har omtrent dobbelt så mye plass som et gjennomsnittsbarn, og personalet er blant de mest kvalifiserte i landet. I tillegg er det fortsatt relativt få barn per voksen i barnehagen, selv om tallene viser at også Bykle driver mer effektivt enn før.

Lederen for barnehagene i kommunen, Kristin Hoslemo, trekker fram ekstra satsing for flere år siden som en årsak til at det er høy andel pedagogisk personell. Da prioriterte politikerne høyere lønn for å lokke folk til kommunen – og de er blitt værende.

– Politikerne har vært veldig opptatt av å gi gode oppvekstvilkår, og ser det som en del av infrastrukturen. Skal folk komme hit og få seg jobb, må de også ha et godt tilbud innen barnehage og skole.

Det er ingen kø for å få plass i barnehagen.

– Vi har ledig kapasitet, så vi tar inn dagen etter at søknaden ligger der. Slik har vi hatt det i mange år, sier Hoslemo.

Voksentetthet og plass er viktige indikatorer i Kommunebarometeret, som dermed favoriserer småkommunene hva gjelder barnehage.

Samtidig viser tallene at det er vel så godt kvalifisert personell i småkommunene som i de store. De 40 største kommunene utenom storbyene har den laveste andelen assistenter med pedagogisk utdanning. Kommunene i Vest-Agder og Oppland har størst andel med relevant utdanning.

Statistikken er imidlertid annerledes hva gjelder pedagogiske ledere. Her er det storbyene som har størst andel med førskolelærerutdanning, mens små kommuner med høye kostnader og lave inntekter har klart lavest andel utdannede ledere.

Tallene viser at det blir marginalt flere pedagogiske ledere med utdanning totalt sett, mens bildet er uforandret hva gjelder utdanningsnivå på assistentene.

Den eneste faktoren Bykle gjør det dårlig på, er langåpne barnehager. Drøyt 30 prosent av barnehagene har nå åpent ti timer eller mer per dag, en klar økning fra både 2008 og 2009.

Kommunene som kommer dårligst ut innen barnehage nå, hadde også svært dårlige resultater i fjor. Hurum, Sør-Aurdal, Stordal, Træna, Lund, Fræna og Ulstein har vært i bunnen begge årene Kommunebarometeret er laget.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!