Klepp driver mest effektivt

Kommunebarometeret. Kjapp saksbehandling og effektive lokaler bringer Rogaland-kommunen til topps i kategorien administrasjon i Kommunebarometeret.

Hensikten med kategorien er å gi et bilde av om kommunen har god effektivitet internt, med mest vekt på saksbehandlingstid, kommunale bygg og generelle utgifter til administrasjon og styring. Det er liten tvil om at kategorien er vanskelig å måle, og den er derfor også gitt liten vekt i Kommunebarometeret totalt.

Uansett får Klepp som i fjor karakteren 6 i kategorien og topper tabellen. Kommunen klarte ifølge Kostra-tallene å redusere saksbehandlingstiden for byggesak fra 26 til åtte dager i fjor, noe som er nært de aller beste. Reguleringsplaner tar imidlertid langt mer tid i kommunen, der man må vente i snitt 285 dager – mens de aller beste er nede i 95.

En rekke kommuner har i 2010 redusert utgiftene til administrasjon og styring, målt som andel av totale utgifter. Steinkjer og Eigersund er i en særstilling i denne kategorien; her går 5 prosent til administrasjon. De tyngst drevne kommunene ligger på over 20 prosent.

Ifølge tallene var det i fjor bare 71 kommuner som klarte å redusere energikostnadene, mens disse økte i hele 245 kommuner. Røyken er fortsatt den kommunen med lavest energikostnader per kvadratmeter.

En ny indikator i år, er hvor store de kommunale byggene er. De som bygger tettest, ligger på mindre enn 3,7 kvadratmeter per innbygger, mens de som bruker mest plass ligger på over tre ganger så stort areal. Røst, Halden, Rygge, Bergen og Malvik er kommunene som klarer seg med minst plass, mens Bykle, Røyrvik og Modalen bruker mest plass.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!