- Kontant-støtten hjelper ikke de fattige

">Det er ingen hjelp å la sosialklienter få beholde kontantstøtten, mener sjef for bistand, bolig og kvalifisering i Ullensaker, Torild Neeb. Det mener også FrP.
FrP går nemlig imot regjeringens forslag om å holde kontantstøtten utenom ved beregning av sosialhjelp.

- Men dette er ikke det høyest prioriterte punktet i forhandlingene, sier kommunalpolitisk talsmann Per Sandberg til Kommunal Rapport.

Torild Neeb mener sosialklientene kan hjelpes bedre ved å få gratis barnehageplass.

215 av de 270 kommunene som svarte på Kommunal Rapports undersøkelse denne måneden, regner kontantstøtten som inntekt. Hvis de skal følge regjeringens råd, må de altså endre praksis. Det er likevel frivillig, selv om kommunene får 70 millioner kroner for å oppfylle dette.

Sosialdepartementet har anslått at 6.500 sosialklienter er aktuelle for kontantstøtte, men dette er bare et løst anslag. Etter det Kommunal Rapport kjenner til, er det svært få sosialklienter som er berettiget til å få kontantstøtte.

“>Fremmedkulturelle”>

Torild Neeb er én av mange sosial-ledere som stiller et stort spørsmål ved at regjeringen nå ber kommunene holde kontantstøtten utenom ved beregning av sosialhjelpen. Dette fordi nivået på sosialhjelpen blir svært høyt i forhold til det folk i jobb tjener, og fordi mange, særlig fremmedkulturelle kvinner på sosialhjelp, da ikke har råd til å ta seg jobb.

- Hvis regjeringen vil hjelpe fattige barnefamilier, er det bedre å gjøre skolen gratis og gi gratis barnehageplass til sosialklienter. Som ansvarlig for bistand til flyktninger som bosetter seg her i kommunen, ser jeg hvor viktig det er å få mor på norskkurs, skole eller ut i jobb. Dette er ofte barnerike familier som sikkert synes det er greit å få 60.000 kroner i inntekt fra kontantstøtte, men det gjør at både barna og moren blir hjemme, sier Neeb.

“>Opptil 11.000 kr i husleie”>

Neeb understreker videre at det må være et poeng at den samlede sosialhjelpen ikke blir så høy at den skaper harme blant dem som er i jobb. I Ullensaker kan sosialhjelpen raskt overstige lønnsnivået, fordi sosialkontoret ofte må dekke en husleie på 8-11.000 kroner måneden per familie. Årsaken er skyhøye boligpriser i kommunen.

- Tenk da på dem som sitter i kassen på Rimi til langt på kveld, snart kanskje også om søndagene, og tjener noen lusne kroner til livets opphold. Og når de hører om sosialhjelpsmottakere som får mer i overføringer enn de tjener, kan det vel være at de også vurderer om det er verdt å jobbe, sier hun.

Skrevet av: Kirsten Kopland

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.