- Må få mer kontroll over opptaket

Økonomi. Kommunene må få større adgang til å styre opptaket av barn til private barnehager, er konklusjonen i en ny rapport fra Agenda Kaupang.
Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra KS, og ble presentert i går, onsdag. Agenda Kaupang har spurt rådmenn, dybdeintervjuet fagfolk i åtte kommuner og gjort intervjuer knyttet til klagebehandling hos fylkesmennene.

En av konklusjonene er at kommunene bør få større adgang til å styre barnehageopptaket også i de private barnehagene. I dag kan ikke kommunene gjøre annet enn å betale tilskudd hvis de private barnehagene gir plass til barn som ikke har rett på barnehageplass.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.