Må fjerne 40-50 årsverk

Politikk. - Dette makter vi ikke, konstaterer ordfører Ragnar Nyman (Ap) i kommunalministerens hjemkommune Grue. Han vurderer å kaste kortene.
Statsbudsjettet medfører at Grue må fjerne 40-50 av 340 årsverk, dersom kommunelovens krav om budsjettbalanse skal oppfylles neste år. Det tilsvarer mer enn alle ansatte i barneskolene. Eller fem ganger alle barnehagene. Eller halvparten av de ansatte i institusjonene innen pleie og omsorg. Eller to ganger hele teknisk sektor. Eller 1,5 ganger rådmannens stab, kommunekassen medregnet.


Økt underskudd
Økonomiplanen ble vedtatt med 3 millioner i underskudd for 1999. Siden har lønnsoppgjøret, KLP-regningene, rentene og skattesvikt økt underskuddet til 16 millioner. Da er 1 million i forbedring fra statsbudsjettet innarbeidet. Skatten ligger nå 4 prosent under 1997.
- Det ligger ingen nye tiltak i budsjettet, bare videreføring av dagens aktivitet, forteller kontorsjef Knut Johansen.
Ordfører Ragnar Nyman er frustrert og fortvilet.
-3 millioner i underskudd kunne vi håndtert selv. Vi har i år etter år lojalt fulgt opp sentrale myndigheters opplegg, i år reduserte vi med ti årsverk. Nå svikter det totalt. Jeg føler sterkt at vi bør kaste kortene nå. Dette makter verken jeg eller resten av kommunestyret i Grue, sier Nyman til Kommunal Rapport, og legger til:
- For å spare inn 16 millioner, må vi rasere både skole, helse og sosial. De utgjør 75 prosent av budsjettet. Nei, kommunestyret må heller vedta et budsjett med stort underskudd. Det er ulovlig, men på den måten kan vi vise at vi må kaste kortene. Vi kan ikke ta ansvaret for å rasere tilbudene fullstendig. Dette er en helt tverrpolitisk holdning i Grue, sier han.
Kommunalminister og sambygding Ragnhild Queseth Haarstad ble informert om problemet da Grue søkte omstillingsmidler for noen uker siden.
- Vi håper på omstillingshjelp, men det løser jo ikke 1999-problemet, sier ordføreren.


Går av
Nyman har vært ordfører siden 1985. Har han opplevd noe tilsvarende før?
- Nei, nei, nei, jeg har aldri vært i nærheten av dette. Før har de sentrale myndighetene hatt noenlunde styring, nå rakner det helt.
- Jeg vet ikke hvor mange som tar en periode til. Selv har jeg sagt til nominasjonskomiteen at jeg så absolutt stiller min plass til disposisjon, sier han.

Ordfører Ragnar Nyman i Grue har regnet med et underskudd på 3 millioner kroner i 1999. Med regjeringens forslag til statsbudsjett blir underskuddet 16 millioner.

Før har de sentrale myndighetene hatt noenlunde styring, nå rakner det helt

Jeg føler sterkt at vi bør kaste kortene nå
Ragnar Nyman (Ap), ordfører

Skrevet av: Paul Aavik

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.