Mørkeblått flertall i 61 kommuner

Politikk. Høyre og Frp ville fått flertall sammen i hele 61 kommuner hvis det hadde vært valg i dag. Partileder Erna Solberg sier at hun likevel vil ha bredest mulige borgerlige samarbeid lokalt.

Samtidig som Høyre feiret egen framgang på helgens landsmøte, blåser en sterk, mørkeblå vårvind over landet. Selv om Frp går litt tilbake, får de to partiene samlet flertall i 61 kommuner. Dette viser en sammenstilling av de siste meningsmålingene fra Poll of Polls. Dette er mer enn en fordobling fra 2007, da Høyre og Frp fikk flertall sammen i 28 kommuner.

Høyre og Frp står sterkest sammen i Sandefjord (69 %), Austevoll (68 %), Stordal (67 %), Oppegård (66 %), Hole (65 %) og Lillesand (65 %).

Også i en rekke store byer – blant andre Drammen, Stavanger og Bergen – har de to partiene flertall sammen. Du kan se hele lista på kommunal-rapport.no.

Meningsmålingene som Poll of Polls har samlet, viser videre at Høyre, Venstre og KrF har felles flertall i 50 kommuner.

Ønsker bredt samarbeid

Høyre-leder Erna Solberg sier at partiet ikke automatisk vil samarbeide med Frp, selv om de to partiene skulle få flertall sammen.

– Det er bra når vi har støtte til å kunne gjøre de endringene vi ønsker, men selv om vi har flertall, så er det lokale samarbeidsmønstre som bestemmer hvem vi skal samarbeide med. Men vi har et godt samarbeid med Frp i en hel rekke kommuner, sier Solberg til Kommunal Rapport.

– Kan et borgerlig flertall lokalt være en test på et regjeringssamarbeid mellom Høyre og Frp i 2013?

– Det tror jeg ikke, fordi lokalpolitikken preges av en del saker som er veldig annerledes enn regjeringspolitikken. Dessuten går samarbeidsmønstrene litt på kryss og tvers i kommunene, sier Høyre-lederen.

– Vi du anbefale Høyre-politikerne i kommunene å samarbeide bredt, med både Frp, Venstre og KrF?

– Ja, jeg ønsker mest mulig gjennomslag for Høyres politikk. Det vil de fleste steder bety et bredt samarbeid på den borgerlig siden. Men noen steder er det lokale saker som hindrer et bredt samarbeid. I Bergen gikk Frp ut og inn av byrådet på grunn av bompenger. I Stavanger ble kulturhus et spørsmål.

Krangler om bompenger

Ordfører Helge Eriksen i Harstad understreker at Frps landsmøtevedtak om at deres lokalpolitikere skal stemme imot bompenger, gjør lokalt samarbeid mellom Høyre og Frp vanskelig.

– Vi har styrt sammen med Frp, i tillegg til Venstre og KrF, de fire siste årene. Samarbeidet har i hovedsak vært godt, men nå har vi fått stor uenighet om en ny veipakke som innebærer bompenger. Jeg respekterer at Frp har et prinsipp om veipenger, men de fører en beinhard retorikk. Bompenger blir framstilt som svartedauden, og jeg angripes personlig som ordfører, sier Eriksen.

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch i Sandefjord har gode erfaringer etter åtte års samarbeid med Frp.

– Vi har flertall med Frp, men vi samarbeider likevel også med Pensjonistpartiet og KrF for å få bredest mulig oppslutning om vedtak. Jeg opplever Frp som mer moderate her enn andre steder. Vi setter tæring etter næring og bruker ikke mer penger enn vi har, sier Gleditsch.

Lover ikke flere penger

Uansett hvem Høyre eventuelt vil samarbeide med etter valget, lover Erna Solberg at velgerne skal merke at de bor i en Høyre-styrt kommune.

– Innbyggerne skal få økt valgfrihet og bedre kvalitet i omsorgen. Det skal bli en økt satsning på skole, ved blant annet etter- og videreutdanning av lærere. Vi vil legge til rette for næringsutvikling og på denmåten skape et bedre skattegrunnlag. Vi skal også sørge for trygge lokalsamfunn og ha et tett samarbeid med frivillige.

– Økt satsning på skole og omsorg vil kreve flere ressurser. Er Høyre villig til å øke overføringene til kommunene?

– Noen av tiltakene krever ikke nødvendigvis så mye mer penger. Men kunnskapsløft krever øremerkede midler.

Høyre-lederen nevnte ikke Adecco-saken med et ord i sin landsmøtetale, men sier til Kommunal Rapport at Høyre ønsker større vekt på kvalitetskrav framover. Det vil favorisere frivillige tilbydere framfor private.

– Det er ikke anbud som er viktig for oss, men kvalitet og valgfrihet. Vi ønsker mer kvalitetsbevisste anbudsrunder, der tilbudene ikke bare vurderes ut fra økonomi. Vi må lage systemer som måler kvalitet tydelig. Tilbyderne må få uttelling for kvalitet, for eksempel likemannsgrupper og støttegrupper, slik at de med beste kvalitet blir valgt. 

 

Her har Frp og Høyre flertall sammen ifølge de siste meningsmålingene.

 

Sandefjord                                       69 %

Austevoll                                         68 %

Stordal                                              67 %

Oppegård                                         66 %

Hole                                                   65 %

Lillesand                                          65 %

Sund                                                  64 %

Herøy                                                64 %

Svelvik                                             63%

Bømlo                                                63 %

Bærum                                              63 %

Asker                                                 63 %

Lier                                                    62 %

Enebakk                                           62 %

Valle                                                  61 %

Haugesund                                      61 %

Nøtterøy                                          60 %

Drammen                                        60 %

Øvre Eiker                                      60 %

Sola                                                    59 %

Os                                                        59 %

Andøy                                               59%

Røyken                                             59 %

Stranda                                             59 %

Klepp                                                 58 %

Stavanger                                        57 %

Nordreisa                                        57 %

Ullensaker                                       57 %

Skodje                                               56 %

Askøy                                                56 %

Lyngdal                                            55 %

Hof                                                      55 %

Sandnes                                            55 %

Rennesøy                                         55 %

Nittedal                                            55 %

Tjeldsund                                        54%

Tønsberg                                          54 %

Birkenes                                          54 %

Farsund                                            54 %

Hvaler                                               54 %

Rygge                                                53 %

Fjell                                         53 %

Bergen                                    53 %

Porsanger Porsángu Porsanki 53 %

Snillfjord                               53 %

Frogn                                      52 %

Eigersund                             52 %

Ski                                            52 %

Molde                                      52 %

Sørum                                     52 %

Osterøy                                  52 %

Harstad                                  52%

Evenes                                    51 %

Larvik                                    51 %

Flesberg                                 51 %

Karmøy                                  51 %

1412 Solund                                    51 %

1146 Tysvær                                   50 %

1851 Lødingen                               50 %

1002 Mandal                                   50 %

1523 Ørskog                                    50 %

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.