Her finner du alle forkortelsene

Energi og miljø. Det er mange forkortelser - hva betyr de alle sammen?

MW: Megawatt. Det er den effekten det er mulig å få ut av vindkraftverket. 1 MW = 1 million watt.

MWh: Megawattimer (h står for hour). Den mengden produsert elektrisitet som vindkraftverket lager. Hvis et kraftverk på 50 MW produserer for fullt i én time, er produksjonen på 50 MWh. I gjennomsnitt går det med litt over 20 MWh til en bolig i løpet av et år (1 MWh = 1.000 kilowattimer, kWh). NVE beregner at et vindkraftverk vil produsere strøm i 3.000 timer i året. I praksis er det mer, men da uten full effekt.

GWh: Gigawattimer = 1.000 megawattimer.

TWh: Terrawattimer = 1.000 GWh = 1 million MWh. Det nasjonale målet for vindkraftproduksjon er 3 TWh innen 2010. I 2003 var det totale strømforbruket i Norge på 103 TWh. Det foreligger vindkraftplaner for over 20 TWh, men ikke alt vil bli godkjent. Til sammenligning er verdens produksjon av vindkraft på om lag 15 TWh i dag.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.