Ny rådmann i Vestby

Knut Haugestad (42), begynner som rådmann i Vestby 1. september

Lønn: 580.000 kroner

Arbeidsavtale: Fast ansatt

Sivilstand: Gift, har familie

Utdannelse: Jurist

Praksis: Jurist ved Hamar veikontor, kommuneplanlegger og næringskonsulent i Våler i Solør, helse- og sosialsjef i samme kommune, rådmann i Hobøl i seks år

Bosted: Hobøl

- Er det større utfordringer som lokker deg over fylkesgrensa, fra Hobøl i Østfold til Vestby i Akershus?

- Ja, det er det. Men jeg regner med at mye også blir likt, selv om Vestby har snaue 13.000 innbyggere, mens Hobøl har 4.500. Begge er vekstkommuner, og begge driver aktivt med næringsutvikling. Men mens Hobøl er en utpreget pendlerkommune - 80 prosent av de yrkesaktive pendler - har Vestby et større næringsliv.

- Hva håper du å utrette i Vestby?

- Man må holde orden på økonomien, for å få til andre ting. Og så er det viktig å trekke folk med seg og trekke dem sammen. Hvis man har orden i eget hus og får til en samarbeidskultur, vil resultatene komme.

- Er du en karrieremann, som sikter mot stadig større kommuner?

- Jeg legger ikke skjul på at jeg er glad i utfordringer, men samtidig har jeg vært stabil i de arbeidsforholdene jeg har vært i.

- Bør det bli sammenslåinger på dine kanter?

- Hobøl utreder sammenslåing med Spydeberg - dette var jeg en av initiativtakerne til. Utredningen skal være klar til sommerne og det kan bli folkeavstemning før jul. Så jeg er på ingen måte prinsipielt avvisende til strukturendringer, men jeg tror heller ikke at dette kan løse alle utfordringer.

- Hva gjør du når du har fri fra rådmannsjobben?

- Når man har familie og hus og denne typen jobb, ligger det ikke til rette for å ha mange hobbyer. Men jeg har allsidige interesser, spørsmålet er hva man rekker.

- Hva vil du helst lese om i Kommunal Rapport?

- Hyggelige nyheter for Kommune-Norge. En skikkelig glad-sak fra regjeringen!

Skrevet av: Kommunal Rapport

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.