Ny rapport med sterk kritikk av HVPU-reformen

En ny rapport betegner tilstanden til HVPU-reformen som svært nedslående og slår fast at omsorgstilbudet for gruppen psykisk utviklingshemmede med store atferdsavvik og/eller psykiske lidelser er for dårlig.
Siden HVPU-reformen ble vedtatt i 1988, har mange fagfolk vært kritiske til nedbyggingen av institusjonssystemet og flyttingen av psykisk utviklingshemmede til egne bosteder.
En rapport som Senter for velferdsutvikling (KRUT) har laget for Statens helsetilsyn påpeker flere mangler ved gjennomføringen, skriver Bergens Tidende. Personalet mangler utdanning og kompetanse, boligene er dårlig tilrettelagt og blant annet psykiatritilbudet har store mangler, går det fram av rapporten.
Ifølge rapporten har gruppen psykisk utviklingshemmede med store atferdsavvik og/eller psykiske lidelser det verst. Kommunene mener selv at bare 42 prosent av denne gruppen har blitt tilfredsstillende diagnostisert.
-Denne gruppen har særlige behov. Kommunene mangler fagfolk og ressurser, sier en av forfatterne bak rapporten, vernepleier Trude Stenhammer, til NTB.
Rapporten sier at denne gruppen er større enn hva man tidligere trodde. I HVPU-reformen i 1988 regnet man med at det i Norge var rundt 200 psykisk utviklingshemmede med store atferdsavvik og/eller psykiske lidelser i Norge. Ifølge Stenhammer er det reelle tallet nærmere 1200.
Stenhammer mener det i altfor liten grad tas høyde for individuelle behov i kommunevedtakene vedrørende disse pasientene.
-Det trengs en differensiering av tilbudet. De med størst problemer får ikke tilstrekkelig tilbud av kommunen og andre deler av tjenesteapparatet, sier Stenhammer.
Avdelingsoverlege Sverre Løvoll ved Psykiatrisk avdeling for psykisk utviklingshemmede ved Ullevål sykehus sier at de svakeste rett og slett ikke mestrer å bo alene.
-Det er for lite sosialt for dem å bo alene og de kjenner seg ensomme, sier Løvoll til Bergens Tidende. Han anbefaler større bofellesskap for disse gruppene.

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!