På vei ned i skyttergravene

Kommentar. Når regjeringen og KS ikke klarer å bli enige om hvordan virkeligheten ser ut, sliter det på tilliten mellom staten og kommunene.
Kommunalminister Jan Tore Sanner presenterte kommuneproposisjonen for pressen sist onsdag. Foto: Terje Lien
Det er tegn i kommuneproposisjonen til at avstanden mellom regjeringens og KS’ regnemetoder faktisk øker

Regjeringen vil «sammen med KS gjennomgå bevilgningsendringene knyttet til endret kontantstøtte og foreldrebetaling i perioden 2012–2014», heter det i kommuneproposisjonen.
Det er en unnselig setning, i slutten av punkt 10.9.6 – så langt ute i dokumentet at de fleste av de få som faktisk leser teksten, antakelig allerede har falt av.

Setningen ser uskyldig ut, men betegner den utviklingen vi har sett over tid: Det ser ut til å bli større og større uenighet mellom den til enhver tid sittende regjering og KS om hvordan virkeligheten ser ut. Det siste eksempelet er barnehagetilskuddet.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.