Satser millioner på kystfornyelse

Økonomi. Det skal brukes et hundretall millioner kroner på fornyelse av trafikksentralene langs kysten det kommende tiåret.

Dette går fram av Kystverkets handlingsprogram for 2010-2019.

- I store trekk er handlingsplanen en oppfølging av Nasjonal transportplan, men vi har fått noen ekstramidler i finanskrisepakken. Det gjelder blant annet 40 millioner kroner til utskifting av teknisk utstyr på trafikksentralen på Fedje, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik til NTB.

Sterk økning

Handlingsplanen legger opp til en stor aktivitet langs hele kysten de kommende ti årene.

- Noen gebyrer faller bort. Når vi ser bort fra disse inntektene er det en økning i drift og investeringer på mellom 60 og 70 prosent sammenlignet med forrige tiårsperiode, sier Slotsvik.

Fiskerinæringen er sikret videre utvikling gjennom fortsatt utbygging av fiskerihavner i statlig regi, og det skal brukes store summer til å gjøre farleder langs kysten sikrere.

Fornyelse

Trafikksentralene på Kvitsøy, Fedje og i Vardø må fornyes både bygningsmessig og teknologisk. I Horten og Brevik er fornyingsbehovet begrenset til det tekniske utstyret, ettersom lokalene er leid.

Driftskostnadene for Vardø VTS er budsjettert med 21 millioner kroner per år og utgjør totalt 84 millioner kroner for første del av planperioden. Driftskostnadene for de fire trafikksentralene i Sør-Norge er brukerfinansiert. Investeringene for de fem trafikksentralene er beregnet til rundt 26 millioner kroner per år og utgjør om lag 104 millioner kroner for første del av planperioden, ifølge handlingsplanen.

Stad skipstunnel

Et spesielt prosjekt som kan bli påbegynt i den kommende perioden er Stad skipstunnel, verdens første tunnel for skip.

Denne tunnelen vil koste vel 1,7 milliarder kroner og har kommet med i Kystverkets handlingsplan med 200 millioner kroner fra 2014.

- Også dette er en oppfølging av nasjonal transportplan, sier Slotsvik.

Når tunnelen eventuelt kan stå ferdig tør hun ikke si noe bestemt om.

Stad skipstunnel gjennom halvøya Stadlandet blir 1,8 kilometer lang. Prosjektet er omdiskutert. Tunnelen vil først og fremst bedre sjøsikkerheten ved at både større og mindre fartøy kan unngå det farlige Stadhavet mellom Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.