Skjerper partistøtte to år på overtid

Etikk. To år forsinket foreslår regjeringen i dag tiltak for å skjerpe kontrollen med finansieringen av partiene.
Fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud (Ap) foreslår strengere kontroll med partifinansieringen. Foto: Johnny Syversen, FAD

Regjeringen la i statsråd i dag fram forslag om å endre bestemmelsene om finansiering i partiloven. Den følger dermed opp anbefalinger som Europarådets antikorrupsjonsgruppe GRECO (Group of States against Corruption) kom med i mai 2009.

Daværende fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV) lovte å følge opp anbefalingene med et lovforslag våren 2010. Etter partifinansieringsskandalen i Senterpartiet høsten 2010, varslet den nye statsråden Rigmor Aasrud (Ap) at loven skulle skjerpes før valget i 2011. Men først nå kommer lovforslagene.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.