Styrer på brukernes nåde

Kommunebarometeret. Alle enhetslederne i Ringsaker må jevnlig spørre brukerne om de er fornøyde. Er svaret «nei», går alarmen på rådhuset. Det gir kommunen førsteplass på Kommunebarometeret.

BRUMUNDDAL

– Vi er så fornøyde med maten, så, smiler pensjonist Kirsten Kroken ved Tømmerli bo- og aktivitetssenter i Ringsaker.

Sammen med venninna Else Løvberg koser hun seg med blomkålsuppe i kafeen på senteret.

Ringsaker får topp-plasseringen i kategorien «brukerperspektiv» i Kommunebarometeret, sammen med Lom og Drammen. Kommunene blir her målt på om de har systemer for brukerundersøkelser og om de har gjennomført slike de tre siste årene innen barnevern, pleie og omsorg og sosialtjenesten. Mens 15 kommuner har alt på plass, er det drøyt 100 som ikke oppgir at de spør noen i det hele tatt.

De siste seks årene har alle skolene, barnehagene, sykehjemmene og de andre enhetene i Ringsaker spurt brukerne hvert år eller annethvert år om hva de synes om kvaliteten på tjenestene. Svarene blir lagt inn i et dataverktøy som innebærer at en gul lampe lyser hvis en enhet fjerner seg fra målet for «brukertilfredshet». Blir avstanden til målet enda større, blir fargen illevarslende rød.

Kommunalsjefene har adgang til tallene, og rådmannen får rapport to ganger i året. Flere kommuner bruker slik balansert målstyring, men kommunene velger selv hvilke områder de vil fokusere på. Kostra-tallene viser at Ringsaker i størst grad fokuserer på brukerne.

Passe krydret?

Leder Vidar Sveadalen ved Re Matproduksjon sendte i februar ut 300 spørreskjemaer til beboere på kommunens bo- og aktivitetssentre og omsorgsboliger. Nå venter han spent på resultatet.

I fjor var svarprosenten 46 prosent. Brukerne svarte på 14 spørsmål om blant annet hvor godt de liker kjøtt- og fiskerettene, om middagene er passe krydret og hva de synes informasjonen fra kjøkkenet. Med 5,1 poeng skåret enheten over målet, som er 5 poeng. Men fiskerettene fikk bare 4,4 poeng, grønnsakene 4,6 poeng og informasjonen om maten 4,5 poeng.

– Undersøkelsene gir store svært gode muligheter til å styre enheten. Vi jobber fortsatt på å bli bedre på områdene som skåret dårligst i fjor. Snart kommer for eksempel en ekstern fiskeforhandler for å holde foredrag for oss. Vi ønsker å lage flere fiskeretter, forteller Sveadalen.

Når det er kommunestyremøter, spiser politikerne den samme maten som Re Matproduksjon lager til pensjonistene.

– De sier den er god. Det er bra med slike umiddelbare tilbakemeldinger, men fordelen med brukerundersøkelser, er at brukernes meninger blir satt i system, sier Sveadalen.

Kjøkkenet han leder lager 800 middagsporsjoner hver dag.

Fokus på resultater

Rådmann Jørn Strand mener at kommunen er avhengig av brukerundersøkelser for å kunne gi gode tilbud.

– Vi er svært fokusert på å oppnå resultater, og de som vil oppnå resultater, må være opptatt av brukerne. Vi ønsker å fremme vekst og utvikling, og for kunne levere tjenester som gir nytte, må vi vite hva brukerens behov er, sier han.

Rådgiver Jørn Danielsberg, som har ansvaret for brukerundersøkelsene og styringssystemet, mener at siden kommunen bruker skattebetalerens penger, plikter den å være brukerorientert.

– Resultatet av brukerundersøkelsene blir også behandlet av kommunestyret, forteller han.

Gult lys på biblioteket

Biblioteket i Brumunddal fokuserer på brukerne, i likhet med de andre enhetene i Ringsaker. BiblioteksjefMette Westgård har det siste året jobbet mye med å øke «utlån per bruker», der det lyser gult på styringskortet. Det betyr at situasjonen ikke er kritisk, men at hun må sette inn tiltak for å bedre situasjonen.

– Vi har blant annet invitert lag og foreninger til biblioteket. Vi har satt en ansatt til kun å jobbe med skolebibliotekene og barnehager, og vi lager frokostmøte for lokale næringslivsledere én gang i året. Da kommer det mange nye personer til biblioteket, forteller Westgård.

Hun har sans for de årlige brukerundersøkelsene. Best liker hun å se hva innbyggerne skriver i det åpne kommentarfeltet.

– Én person skrev: Dette et stivt, gammeldags bibliotek med et nebbete personale. Det tar vi tak i, men det er heldigvis bare én av 100 som skriver slikt, smiler hun. 

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!