Vil fjerne flere psykiatrisenger

– Vi må vekk fra ideen om at folk skal være innlagt i psykiatrien i lang tid. Det er fortsatt slik at flere ville hatt det bedre med et lokalt tilbud, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.
– Vi kan ikke bare telle sengeplasser, sier helseminister Bent Høie (H), som mener kommunene og helseforetakene må samarbeide bedre om personer som sliter med rus og psykiske problemer. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Han understreker at regjeringen vil styrke behandlingstilbudet innen rusbehandling og psykisk helsevern, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Men han avviser kravet fra stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp), som i et intervju med NRK forlanger at helseministeren stanser nedbyggingen av sengeplasser i psykiatrien, i alle fall til kommunene har fått bygd opp lokale tilbud.

Etter hennes mening har nedbyggingen av døgntilbud gått både for langt og for raskt. Høie er ikke enig.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.