Vil kartlegge gjelda

Økonomi. Hvor mye av gjelda svarer kommunene for selv? Det vil KS nå finne ut.
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er kjent at gjelda øker, både når den måles som brutto gjeld av Statistisk sentralbyrå, eller som netto lånegjeld i Kostra-dabatasen.

Men netto lånegjeld viser ikke hvor store forpliktelser kommunene må svare for selv. En del av lånene er til selvkostprosjekter, der kostnadene ved renter og avdrag dekkes av innbyggerne. Andre lån er videreformidling til private, som startlån.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.