Grove overgrep og taushet sjokkerer - peker på kommunens ansvar

Barnevern. Politiet er sjokkert over det enorme antallet overgrepssaker som dukket opp da de grep fatt i Tysfjord-komplekset. Ordføreren mener holdningsendring er i gang, men Barneombudet peker på kommunens ansvar.
Tor Asgeir Johansen, ordfører i Tysfjord, er tilhører under pressekonferansen på Hamarøy hotell hvor rapporten fra arbeidet med Tysfjordsakene ble presentert tirsdag. Foto: Tore Meek, NTB scanpix

Da elleve kvinner og menn fortalte til VG i juni i fjor at de var blitt utsatt for seksuelle overgrep i kommunen, valgte politiet i Nordland å umiddelbart sette i gang en svært omfattende etterforskning. Etterforskere, analytikere og jurister fra hele politidistriktet har med bistand fra Kripos jobbet i halvannet år med den uoversiktlige og vanskelige saken. Konklusjonen er hoderystende.

– Vi skjønte veldig raskt at dette var omfattende og alvorlige, grove forbrytelser og selvsagt en sak for politiet. Hovedtrekkene i vår rapport er at det var veldig mye mer enn det som sto i VG, fastslo en preget politimester Tone Vangen på en pressekonferanse i Hamarøy tirsdag.

– Risikoen for å bli utsatt for overgrep skal bli veldig mye lavere. Den har vært sjokkerende stor, fastslår politimesteren.

Til sammen har politiet avdekket 151 saker om seksuelle overgrep i Tysfjord. Svært mange er foreldet og derfor henlagt.

Ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) i Tysfjord mener politiets arbeid vil bidra til å forebygge flere overgrep. Han mener nødvendige holdningsendringer allerede er i gang.

– Det merker jeg i lokalsamfunnet, i og med at man har fått opp saker og politiet har arbeidet på en så god måte, får en tillit og forebygging bare gjennom det, sier Johansen til NTB.

– Omfanget er jo svært. Det er et lite lokalsamfunn og det er klart at dette preger det, sier ordføreren. Vi skal ikke ha det sånn.

Johansen roser dem som har stått fram og fortalt om overgrep, og sier dette bidrar til at man kan få ryddet opp. Han viser også til at kommunen har fått egne midler av regjeringen til et prosjekt som skal skape bedre oppvekstvilkår og forebygge nye overgrep.

– Vi må lære

Barneombud Anne Lindboe mener det er mye å lære av Tysfjord-saken, selv om den er unik med sine mange ofre og gjerningspersoner.

– Det har vært en enorm svikt i hele sikkerhetsnettet som skulle vært rundt barna som har vært utsatt for overgrep, sier hun, og peker spesielt på kommunens ansvar.

Både hun og Redd Barna mener det trengs mer kunnskap både hos dem som jobber med barn og hos barna selv. Organisasjonen er bekymret for at barn og unge ikke vet hvor de skal få hjelp eller har nok kunnskap om hva som er greit.

– Det tar generelt altfor lang tid før barna forteller om hva som har skjedd med dem, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna, til NTB.

– Uvirkelig

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sier han er dypt rystet over det som er avdekket.

– Det er nesten uvirkelig at slikt kan skje uten at samfunnet rundt setter en stopper for det. Det kan være at dette handler om tidligere tiders tabu, sier han.

Amundsen vil være tilbakeholden med å uttale seg om hvordan politiet har håndtert overgrepssaker i Tysfjord tidligere, men mener de nå har gjort en god jobb.

– Det viktige nå er å treffe gode tiltak overfor dem som har blitt utsatt for overgrep, og å straffeforfølge dem som har begått dem.

I etterforskningen har det kommet fram at mange ofre og overgripere har tilknytning til den læstadianske menigheten. Ifølge politiet har tilgivelse innad i miljøene ofte ført til en «intern frifinnelse».

– Flere av de fornærmede har opplyst til oss at det har vært et hinder for åpenhet. Det har vært ansett som opp- og avgjort dersom en har fått tilgivelse og syndenes forlatelse, sier Rengård.

– Det har vært barrierer mot å fortelle. Blant annet lojalitet, manglende tillit overfor myndighetene, og det at politi og helse- og sosialtjenester ikke har hatt kompetanse til å se hva som har skjedd, sier Lars Magne Andreassen, direktør for Arran lulesamisk senter, til NTB.

161 saker

Det er registrert 82 fornærmede og 92 mistenkte i sakskomplekset. Det yngste barnet var bare fire år gammelt da overgrepene startet. De mistenktes alder strekker seg fra 10 til 80 år. I tillegg til de 151 sakene er det registrert 10 saker med andre lovbrudd.

Noen av de mistenkte er også registrert som fornærmet i noen av de andre overgrepssakene. Det er tatt ut tiltale mot to personer. Politiet tror det blir flere.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.