30 millioner til digital satsing i barnevernet

Barnevern. Vil ha slutt på tungvinte systemer som stjeler tid.
Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) mener dagens barnevern har store kvalitetsutfordringer. Foto: Martin B. Andersson/BLD

I forslag til statsbudsjett neste år foreslår regjeringen å bevilge 30 millioner kroner til et digitaliseringsløft for barnevernet. Målet er å gi ansatte i barnevernet bedre støtte i arbeidet og mer tid til å følge opp hvert enkelt barn og hver enkelt familie.

- De aller mest sårbare har størst behov for at rettssikkerheten blir tatt hånd om. Derfor er det kritisk å få på plass et digitalt kvalitetssystem i barnevernet, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) i en pressemelding.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.