Tolga-gransker skal undersøke barnevernssaker

Barnevern. Assisterende fylkesmann i Hordaland, Rune Fjeld, skal se nærmere på enkeltsaker i barnevernstjenesten i Bergen.
Bergen kommune har engasjert assisterende fylkesmann i Hordaland Rune Fjeld til å lede et utvalg som skal undersøke barnevernssaker. Foto: Fylkesmannen i Hordaland

Bergen bystyre har vedtatt at ti enkeltsaker i barnevernstjenesten skal gjennomgås. Hensikten er å lære av erfaringer fra enkeltsakene, skriver Bergen kommune på sine nettsider.

Et utvalg med inntil fem medlemmer skal ha ansvaret for gjennomgangen. Ifølge kommunen har det vært tidkrevende å finne den rette personen til å lede utvalget. Valget falt til slutt på assisterende fylkesmann i Hordaland, Rune Fjeld.

– Vi er glade for at Rune Fjeld har takket ja til dette viktige arbeidet. Han er en svært erfaren jurist som siden 2008 har vært assisterende fylkesmann i Hordaland. Fjeld leder nå gjennomgangen av den såkalte «Tolga-saken» og går av med pensjon fra sin jobb ved Fylkesmannsembetet. Vi er trygge på at han kommer til å lede arbeidet på en særdeles profesjonell og god måte, sier byrådsleder Harald Schjelderup.

– Svakheter i systemet

Bakgrunnen for at Bergen nå vil ha en gjennomgang av barnevernssaker er en interpellasjon i mai i fjor. I interpellasjonen vises det til det høye antallet akuttplasseringer i tidligere saker og at revisjonsrapporter har påpekt svakheter i systemet.

Ifølge kommunen undersøker barnevernet i Bergen omsorgssituasjonen til mer enn 2.000 barn og ungdom årlig. I tillegg mottar rundt 2.500 barn og ungdom ett eller flere tiltak fra barnevernet i løpet av året.

Det er satt av 2,2 millioner kroner til arbeidet.

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.