Feil regnskapsføring ga feil barnevernstall

Barnevern. Netto driftsutgiftene til barnevernet i Kragerø kommune har økt, ifølge Kostra-tallene. Ifølge kommunen skyldes økningen feilføring i regnskapet i 2017. Se oversikten over barnevernsutgifter i kommunene.
Kostra-tallene viser at Kragerø kommune brukte langt mer på barnevern i 2018 sammenlignet med 2017. Årsaken er ikke plutselige økte utgifter, men feil fra tidligere år. Foto: Samfoto

På landsbasis har netto driftsutgifter til barnevernet økt fra cirka 11,6 milliarder kroner i 2017 til cirka 12,3 milliarder kroner i 2018. Det viser de foreløpige Kostra-tallene fra SSB.

Små endringer kan gjøre store utslag i små kommuner.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.