Bernt svarer: Slik løser du at rådmannen er inhabil

Bernt svarer. Om rådmannen er inhabil er det viktig at det likevel er faglig kompetanse som bidrar til saksutredningen, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt. Her forklarer han hvordan det kan løses.
Bak enhver sak som legges frem for kommunestyret, skal det som alminnelig regel ligge en faglig basert utredning fra administrasjonen om faktiske og rettslige forhold, forklarer Jan Fridthjof Bernt. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

I en liten kommune er rådmannen inhabil i en sak som skal behandles i kommunestyret. Det blir da bestemt at ordføreren skal overta ansvaret som saksutreder og legge frem innstilling med forslag til vedtak. Er dette lovlig?

Det er ikke noe krav at det skal foreligge en innstilling fra administrasjonen i saker som legges frem for kommunestyret.  Det er da ikke noe i veien for at ordfører kan påta seg denne oppgaven. Men saken skal være forsvarlig utredet, og i kommuneloven § 23, nr. 2, første setning, har vi en regel om at «Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet». Det må bety at bak enhver sak som legges frem for kommunestyret, skal det som alminnelig regel ligge en faglig basert utredning fra administrasjonen om faktiske og rettslige forhold. Det skal også være noen fra administrasjonen til stede når saken behandles i kommunestyret, slik at man gi nødvendige innspill for å korrigere eventuelle feil og misforståelser.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!