Bernt svarer: Må være armlengdes avstand mellom sekretær og revisor

Bernt svarer. Om det er tett samarbeid mellom kontrollutvalgets sekretær og revisor, blir det usikkert om avstanden mellom dem blir stor nok. Dermed kan sekretæren bli inhabil i alle saker om revisjonen, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
Jan Fridthjof Bernt oppklarer om habilitet knyttet til revisjon og kontrollutvalg, på spørsmål basert på forholdene i Valdres. Det er særlig tett tilknytning mellom kontrollutvalgets sekretær og revisjonen som kan være et problem,skriver Bernt. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Et interkommunalt revisjonsselskap eies av 12 kommuner, og hver kommune har en representant i selskapets øverste organ, representantskapet. Tre av de tolv kommunene er i dette organet representert ved sin kontrollutvalgsleder, en fjerde kommune av et kontrollutvalgsmedlem. Både leder og nestleder i representantskapet er kontrollutvalgsledere i sine hjemkommuner.

1. Hvilke regler gjelder om inhabilitet her?

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.