Åpne opplysninger i personalsak tillatt

Bernt svarer. Når kommunestyret behandler personalsaker som angår «en arbeidstakers tjenstlige forhold», er det ikke riktig å sladde navn og begrunnelse i sakspapirene.
Jan Fridthjof Bernt

SPØRSMÅL: I kjølvannet av en varslingssak mot rådmannen, som nå er avsluttet, blir det vurdert å opprette personalsak mot tre medarbeidere som på ulike måter har vært involvert i kritikken. Kommunestyret har vedtatt at alle saker som vedrører denne varslingssaken, skal behandles av dem.

Rådmannen anses som inhabil i denne saken, og det er derfor oppnevnt en setterådmann. I sitt saksforelegg til kommunestyret innstiller setterådmannen på at to av dem skal få en irettesettelse.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.