Også kommuneadvokatens journal er offentlig

Bernt svarer. At et dokument inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt, er ikke en hjemmel for å unnta hele dokument fra innsyn. Og det fjerner aldri plikten til journalføring, ei heller hos kommuneadvokaten.
Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt

SPØRSMÅL

I en kommune ble kommuneadvokatens post unntatt fra postlisten. På forespørsel opplyste kommuneadvokaten at all korrespondanse ble journalført der, men fordi mesteparten er unntatt fra offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt, ble det ikke oversendt til journalføring i kommunens postliste. I stor grad handler dette om barnevernssaker.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.