Når kommunestyret har hastverk

Bernt svarer. Hva er forsvarlig behandling av en sak i kommunestyret, spør en leser. Professor Bernt gir svaret.
Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt. Arkivfoto: Helge Skodvin

SPØRSMÅL: Et prosjekt for bygging av en ny broforbindelse i en kommune er sendt ut på høring. I den forbindelse skal det gjennomføres en ekstern kvalitetssikring av prosjektet.  Dette vil koste kr. 700.000. I utgangspunktet trodde kommunen at fylkeskommunen ville ta denne regningen, men fylkesutvalget fatter nå vedtak om at dette må kommunen dekke.

Ordføreren får en telefon om dette mens han sitter i kommunestyremøte. Tiden holder nå på å løpe ut for å få denne saken behandlet i fylkeskommunen. Før året er omme må nemlig fylkestinget ha sendt inn søknad om fergeavløsningsmidler for at det skal være realistisk å få finansiert prosjektet. Ordfører foreslår at kommunestyret i møtet som nå pågår, treffer vedtak om å dekke utgiftene ved kvalitetssikringen av prosjektet, slik at saken kan komme videre. Kommunestyret slutter seg enstemmig til dette.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.