Må fortelle om hvem som stemte hva

Bernt svarer. I proposisjonen til ny kommunelov finner vi en viktig presisering om føring av møtebok.
Til nå har det vært en viss usikkerhet, og svært varierende praksis, når det gjelder forståelsen av kravet om at «avstemningsresultatet» i den enkelte sak skal fremgå av møteboken, skriver Jan Fridthjof Bernt. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

SPØRSMÅL:

I forslaget til ny kommunelov i proposisjonen fra regjeringen er det tatt inn en ny bestemmelse om møtebok med krav til innholdet i denne. Vil denne bestemmelsen sikre at allmennheten får vite hva de ulike representanter eller partier har stemt når kommunale organer har fattet vedtak?

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.