Sammenslåingen står ved lag

Bernt svarer. Om en sammenslåingskommune nekter å oppnevne medlemmer til en fellesnemnd, så hindrer ikke det selve sammenslåingen, skriver Jan Fridthjof Bernt.
Inndelingsloven må forstås slik at departementet kan tre i fellesnemndens sted hvis fellesnemnda ikke klarer å fatte en beslutning, skriver Jan Fridthjof Bernt. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Spørsmål:

Stortinget har vedtatt sammenslåingen av Finnmark og Troms fylkeskommuner. Det følger av inndelingsloven § 26 at fylkeskommunene skal opprette en fellesnemnd ved sammenslåing. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i forskrift fastsatt sammensetningen av fellesnemnda, hvor mange medlemmer til nemnda som skal velges fra hver av fylkeskommunene. Forskriften er gitt med hjemmel i inndelingsloven § 26 fjerde ledd. Finnmark fylkeskommune har gjennomført en folkeavstemning om den vedtatte sammenslåingen, som ga klart flertall mot den. Fylkestinget i Finnmark skal 20. juni ta stilling til om de vil oppnevne medlemmer til fellesnemnda. Hvilke virkemidler finnes for regjering og Storting dersom Finnmark nekter å oppnevne medlemmer til fellesnemnda? Etter det Kommunaldepartementet kjenner til, har det ikke skjedd før at kommuner eller fylker har nektet å oppnevne medlemmer til fellesnemnda.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.