Bernt svarer: Hva er en tilrettevisning?

Bernt svarer. En adgang til å gi skriftlige irettesettelser til tilsatte som ytrer seg kritisk, uten noen form for formell saksbehandling, og uten klagemulighet, vil gjøre det enda vanskeligere å få tilgang til nødvendig informasjon om forvaltningens virksomhet, mener Jan Fridthjof Bernt.
Vi trenger en langt bredere og mer prinsipiell diskusjon om vernet av faglig integritet og ytringsfrihet for offentlig tilsatte, skriver Jan Fridthjof Bernt. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Spørsmål:

Direktør Astrid Søgnen i utdanningsetaten i Oslo fortalte under en åpen høring om ytringsfrihet at lektor Malkenes hadde fått en muntlig tilrettevisning – som er den mildeste reaksjonsformen en arbeidsgiver har. En muntlig tilrettevisning er i sin form en veiledning om arbeidsgivers forventninger framover skulle en liknende situasjon oppstå, sa Søgnen.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!