Bernt svarer: Klar for Robek?

Bernt svarer. Skal kommunen rett i Robek hvis den ikke klarer å dekke inn underskuddet innenfor en selvpålagt frist på ett år, eller må fylkesmannen vente for å se om kommunen oppfyller kravet om inndekning innen to år? – Et komplisert regelverk, medgir professor Jan Fridthjof Bernt.
Jan Fridthjof Bernt. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

SPØRSMÅL: En kommune avsluttet regnskapet med et merforbruk, og ved budsjettbehandlingen samme år vedtar kommunestyret å dekke det inn i løpet av ytterligere ett år – ikke to som kommuneloven § 48, nr. 4, åpner for. Ved neste års budsjettbehandling viser det seg imidlertid at kommunestyret ikke klarer å oppfylle sitt ønske, og likevel må bruke to år på å dekke inn merforbruket.

Fylkesmannen fatter da vedtak om registrering av kommunen i det såkalte Robek-registeret, under henvisning til at kommunen ikke har klart å følge sin plan for inndekning av underskuddet.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!