Har rett til å spørre, men ikke til å få fullstendige svar

Bernt svarer. Det kan ikke gjøre begrensninger i kommunestyremedlemmenes rett til å stille ordføreren spørsmål, forklarer Jan Fridthjof Bernt.
Utgangspunktet er at det ikke skal åpnes for debatt eller treffes vedtak knyttet til spørsmål fra en kommunestyrerepresentant til ordfører hvis ikke det treffes særskilt vedtak om å sette saken på dagsordenen, mener Jan Fridthjof Bernt. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

SPØRSMÅL: Hvilke regler gjelder om interpellasjoner i kommunestyret. Hva kan det reises interpellasjon om, og hva er forholdet mellom interpellasjon og spørsmål?

 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.