Hva skal med i budsjettet?

Bernt svarer. Budsjettet skal være en mest mulig presis fullmakt til administrasjonen, påpeker Jan Fridthjof Bernt.
Teksten som tas med i budsjettet må være presiseringer av hva midlene skal brukes til, og forutsetninger som direkte knytter seg til dette, skriver Jan Fridthjof Bernt. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

SPØRSMÅL: I forbindelse med behandlingen av budsjett har jeg blitt utfordret på at noen mener det kun er de tallfestede økonomiske prioriteringen som må inn i det helhetlige forslaget og avstemming som følge av det, men at verbalforslag eller viljeserklæringer som ikke har noe definert ressursbruk beskrevet, ikke behøves å ta inn i det helhetlige forslaget, men kan stemmes over enkeltvis. Hvordan er loven å forstå i denne sammenheng?

 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!