Begrenset makt for kommunestyrer som skal avvikles

Bernt svarer. Hvilket ansvar og fullmakter har kommunestyret i en kommune de siste månedene før kommunen slår seg sammen med en annen og et nytt kommunestyre tar over?
Kommunestyret i en kommune som skal slå seg sammen med en annen, får sin makt avgrenset til det som er nødvendig for å avslutte virksomheten i kommunen, forklarer Jan Fridthjof Bernt. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

SPØRSMÅL: 1) § 27 i inndelingslova sier at kommunestyrets funksjonstid i en kommune som skal slå seg sammen, er fram til tidspunktet for sammenslåingen. Som legmann tolker jeg det slik at det da også gjelde for øvrige folkevalgte organ som formannskap råd og utvalg. Stemmer det?

SVAR: Ja, de sammenslåtte kommunene eksisterer fram til det fastsatte tidspunktet for sammenslåingen, og det gjelder da ikke bare for kommunestyrene, men også for andre folkevalgte organer og administrasjonen i de enkelte kommunene. Alle disse handler på vegne av og på grunnlag av fullmakt fra kommunestyret, og her gjelder den samme begrensningen som er fastsatt for kommunestyrene i siste setning i § 27: «Deira ansvar og fullmakter er likevel avgrensa til det som er nødvendig for å avslutte verksemda i dei eksisterande einingane.»

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.