Inhabilitet, støtteordninger og særegne forhold

Bernt svarer. Kan jeg som kommunestyremedlem stemme for en tilskuddsordning som jeg selv senere kan søke på, eller er jeg inhabil? 
Jan Fridthjof Bernt. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

SPØRSMÅL: En kommune tilbyr kommunalt tilskudd til bønder som har vært rammet av tørke i sommer. Bøndene må søke og dokumentere tap. Når kommunestyret skal vedta denne ordningen, er da alle bønder som sitter i kommunestyret og kan søke på tilskudd fra denne ordningen, inhabile? Hvis ja, gjelder det også dem som har barn eller foreldre, søsken eller svigerforeldre som er bønder og kan søke på ordningen.

 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.