Møter i lovens gråsone

Bernt svarer. Kan partienes gruppeledere samles til møte bak lukkede dører for å diskutere en sak de samtidig behandler i kommunestyret?
Politiske forhandlingsmøter mellom representanter for ulike partigrupper faller normalt utenfor det som omtales som møter i kommunelovens forstand, forklarer Jan Fridthjof Bernt. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

SPØRSMÅL:

Under kommunestyrets behandling av en sak ba lederen for et av partiene om gruppemøte – og fikk innvilget dette – før kommunestyret fortsatte behandlingen av saken. I stedet for gruppemøte i dette partiet, ble det imidlertid organisert et «gruppeledermøte» ved at alle gruppelederne forlot kommunestyresalen og gikk inn på et lukket rom og diskuterte saken. Et menig medlem som ikke fikk delta i dette møtet, protesterte og fremholdt at her måtte man følge de ordinære reglene om møter i folkevalgte organer og holde dette klart atskilt fra kommunestyrets egen saksbehandling.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.