Bernt: Ny HR-sjef blir først sjef etter sammenslåing

Bernt svarer. Fellesnemnda har ingen fullmakter når det gjelder personalforholdene i kommuner som skal slås sammen, påpeker professor Jan Fridthjof Bernt.
En personalleder som er ansatt av fellesnemnda har ikke noe ledelses- eller forvaltningsansvar i kommunene som skal slås sammen, uten etter særskilt fullmakt fra hver av disse. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

SPØRSMÅL: Personallederen i kommune A er pekt ut som personalleder i den nye kommunen etter sammenslåing fra nyttår. I praksis tiltrer hun i den nye stillingen allerede nå i vår, da støtte- og stabsfunksjoner, som økonomi, regnskap og HR slås sammen for å forberede den nye organisasjonen. Det vil si at hun ut året både er personalleder i kommune A og personalleder for ny kommune. Hun deltar følgelig både i ledergruppa både i kommune A og i prosjektrådmannens ledergruppe. Kommune B og C, som kommune A skal slås sammen med, beholder sine egne personalledere ut året.

a) Hvilke fullmakter har personallederen i kommune A overfor ansatte i kommune B og C ut dette året?

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.