Bernt svarer: Kan kommunen selge skole med forbehold?

Bernt svarer. Denne uken svarer professor Bernt på spørsmål om fritt skolevalg og kommunens rett til å nekte etablering av privatskoler.
Departementet skal høre på kommunens synspunkter før en avgjørelse om skolegodkjenning tas, påpeker Jan Fridthjof Bernt. Arkivfoto: Magnus Knutsen Bjørke

SPØRSMÅL: Kan en kommune vedta at nedlagte skolebygg som selges, ikke skal kunne brukes til privatskole?

Svar: – Jeg er ikke kjent med at dette er reist som en juridisk problemstilling tidligere, og svaret på spørsmålet om kommunen kan bruke sin eierinteresse på denne måten, er vel ikke helt opplagt. Utgangspunktet er etter friskolelova § 2–1 er imidlertid at når departementet skal ta stilling til om det vil godkjenne etableringen av en privatskole, slik at denne får krav på statstilskudd, skal det nekte slik godkjenning dersom «etableringa vil medføre negative konsekvensar for det offentlege skoletilbodet, eller andre særlege grunnar tilseier at skolen ikkje bør godkjennast.» Kommunen skal bli hørt før slik godkjenning gis, og kan påklage vedtaket. Kommunens vurdering av hva en slik etablering kan bety for det lokale offentlige skoletilbudet er svært viktig, og jeg vil ut fra dette mene at kommunen må kunne gjøre et slikt vedtak for å ivareta egen skolestruktur.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!