Bernt svarer: Kan rådmannen la være å svare på spørsmålet mitt?

Bernt svarer. Rådmannen sier at hun ikke har tid til å svare på spørsmål fra de enkelte representantene utenom kommunestyremøtene, skriver kommunestyrerepresentant og lurer på om ikke rådmannen er forpliktet til å svare.
Rådmannen har ikke noen alminnelig plikt til å gi svar på alle spørsmål som hun mottar fra borgerne, påpeker professor Jan Fridthjof Bernt. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

SPØRSMÅL: Som kommunestyrerepresentant har jeg fra tid til annen stilt spørsmål per e-post direkte til rådmann og etatssjefer. Dette har jeg fått beskjed fra om at jeg må slutte med og stille mine spørsmål i rette forum, nemlig kommunestyremøtene. Rådmannen sier at hun ikke har tid til å svare på direktespørsmål fra de enkelte representantene. Hun gir også beskjed om at alle henvendelsene skal gå til rådmannen, ikke direkte til etatssjefene.

Kan rådmannen avslå å svare på mine spørsmål som jeg stiller per e-post utenom kommunestyremøtene? Har jeg ikke samme rett som en vanlig borger å stille spørsmål til rådmannen og etatssjefer, og forvente svar? Og er det slik at alle henvendelser må gå gjennom rådmannen?

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.