Bernt svarer: Kan man klage på gebyret for vann og avløp?

Bernt svarer. Etter å ha fått innvilget søknaden om å koble seg på vann og avløp kommer fakturaen fra kommunen to ganger i året. Men kan man klage på gebyret?
Jeg har vanskelig for se at lovavdelingen har rettslig grunnlag for en slik innskrenkende tolking av en grunnleggende rettssikkerhetsgaranti i forvaltningsloven, skriver Jan Fridthjof Bernt. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

SPØRSMÅL: I forbindelse med nybygging blir det søkt om sanitærabonnement. Etter behandling av sanitærsøknaden blir det sendt ut et brev der søknaden blir godkjent og opplyst hvilket areal som legges til grunn i forbindelse med gebyrinnkrevingen. Faktura for innkreving av vann og avløp utsendes normalt to ganger i året. Kan man påklage en slik fakturafastsettelse?

 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.