Bernt svarer: Hvilke habilitetsregler gjelder for arbeidsmiljøutvalget?

Bernt svarer. Arbeidsmiljøutvalget er ikke en del av kommunens eget forvaltningsapparat, men en frittstående kontrollinstans, påpeker Jan Fridthjof Bernt.
Reglene om inhabilitet i forvaltningsloven gjelder for kommunens representanter i arbeidsmiljøutvalget, mener Jan Fridthjof Bernt. Foto Magnus Knutsen Bjørke

Spørsmål 1: Gjelder forvaltningslovens bestemmelser om habilitet også for det kommunale arbeidsmiljøutvalget?

Svar: Arbeidsmiljøutvalget er et utvalg opprettet i medhold av arbeidsmiljøloven kapittel 7, med like mange representanter for de tilsatte. Utvalget skal virke for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø (§ 7–2 nr. 1). Det er et tilsynsorgan som skal påse at arbeidsgiver – altså her kommunen – oppfyller sine plikter etter arbeidsmiljøloven. Det kan gi kommunen pålegg om å iverksette ulike tiltak til utbedring av arbeidsmiljøet (§ 7–2 nr. 5). Det er ikke en del av kommunens eget forvaltningsapparat, men en frittstående kontrollinstans, og kan derfor ikke ses som et organ for kommunen, slik forvaltningsloven krever for at den skal gjelde. Men reglene om inhabilitet i denne loven gjelder for kommunens representanter. Det følger av § 10 der det fastslås at «bestemmelsene i kapitlet her [gjelder] tilsvarende for enhver annen som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan». Kommunens representanter i utvalget må klart nok gå inn under denne regelen.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om
Emner

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!