– Lovlighetsklage bør ses som et personlig utspill, ikke som saksbehandling

Bernt svarer. Kan en inhabil politiker fremme lovlighetsklage?
– Min vurdering er altså at lovlighetsklage bør ses som et innspill «fra utsiden» av det kommunale beslutningsapparat, på linje med søknader og klager fra privatpersoner. Jeg mener det blir unødig strengt å trekke inhabilitetsvurderinger inn i bildet ved avgjørelsen av hvem som kan fremsette slik lovlighetsklage, skriver Jan Fridthjof Bernt. Foto Magnus Knutsen Bjørke

SPØRSMÅL: Tre medlemmer av kommunestyret fremsetter lovlighetsklage over et vedtak i plan- og bygningsutvalget. Én av disse tre er tilsatt i plan- og bygningsetaten, men har ikke selv hatt noe å gjøre med denne saken. Vedtaket ble truffet av utvalget på grunnlag av innstilling fra hennes sjef. Er hun nå inhabil til å fremsette lovlighetsklage over vedtaket?

 

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!