Bernt svarer: – Kan folkevalgte tvinges til å ta verv?

Bernt svarer. Nemnda manglet kvinner og Fylkesmannen satte foten ned.
Når du har tatt imot valg til kommunestyret eller det folkevalgte organet som arbeidsutvalget er en del av, har du også samtykket til å ta imot valg til disse organene, skriver Jan Fridthjof Bernt. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

SPØRSMÅL: I forbindelse med sammenslåingen av vår kommune med fire andre oppnevnte vi fem interesserte menn i styringsgruppen for de innledende forhandlingene. Etter at sammenslåing var vedtatt, gikk denne gruppen over til å være fellesnemnd etter inndelingslova. Vi oppfylte dermed ikke kravet om kjønnsrepresentasjon.

Problemet var at av våre fem kvinner i kommunestyret var en medlem av kontrollutvalget og kunne derfor ikke velges, og de fire andre sa absolutt nei. Ordføreren prøvde forgjeves å overtale de fire til å skifte standpunkt, men enden på det hele ble at de fem mennene som tidligere var valgt til styringsgruppen, ble bedt om å fortsette å representere kommunen, nå i fellesnemnda. Fylkesmannen godtok ikke dette, og etter ei tid snudde kvinnene, og sa ja likevel.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.