Bernt svarer: – Rådmannen kan kreve å få ta stilling til besøk

Bernt svarer. Utgangspunktet må være at det er ledelsen ved den enkelte barnehage som sier ja eller nei til besøk fra utenforstående, men rådmannen kan kreve å få ta stilling til saken, mener Jan Fridthjof Bernt.
Juridisk sett står ikke folkevalgte i noen særstilling når de vil besøke en kommunal institusjon, men det er klart at her forventer man at forholdene legges til rette for slike besøk, mener Jan Fridthjof Bernt. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

SPØRSMÅL: Noen politikere ville besøke en barnehage, men ble stående utenfor og vente fordi de ikke hadde fått tillatelse fra rådmann ved kommunaldirektøren til et slikt besøk. Den aktuelle virksomhetslederen hadde ikke myndighet til å gi tillatelse. Etter en halvtime fikk politikerne tillatelse fra direktøren for oppvekst og slapp inn i barnehagen.

I hvilken grad har rådmannen rett til å avgjøre hvem som skal få komme på besøk på en kommunal arbeidsplass, og i hvilken grad kan rådmannen avgjøre hvem som skal ha myndighet til å tillate slike besøk? Dette griper jo også inn i de ansatte og de besøkendes ytringsfrihet – retten til å motta og gi informasjon. Rådmannen begrunner regelen med at det har vært uklarhet knyttet til hvem som kan tillate besøk og hvem som ikke kan det. Dessuten mener rådmannen at den enkelte virksomhetsleder kan føle et press om å si ja til besøk, samtidig som barnehagene også er en arbeidsplass og man må også ta hensyn til dette og at det kan være begrenset kapasitet til å ta imot besøk.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!