– Ikke kommunedirektørens oppgave å anbefale sekretariat for kontrollutvalget

Bernt svarer. Kan kommunens administrasjon forberede sak om valg av sekretariat til kontrollutvalget?
Jeg vil tro at de fleste steder vil det være nærliggende for kontrollutvalget å be kommunedirektøren om å gi en oversikt over faktiske forhold; hvordan sekretariatsspørsmålet har vært løst i de sammenslåtte kommunene og aktuelle alternativer, skriver professor Jan Fridthjof Bernt. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

SPØRSMÅL: Flere steder har nye kommuner som skal etablere sekretariat til kontrollutvalget, benyttet administrasjonen til å forberede saken. Er det forenlig med kontrollutvalgssekretariatets rolle som kommunestyrets redskap til kontroll av administrasjonen?

Les også: Hva hvis kontrollutvalget vil sjekke vertskommunen?

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!