Bernt svarer: Hvem er opposisjonen når leder av kontrollutvalg skal velges?

Bernt svarer. Hvem som er posisjon og hvem som er opposisjon i et kommunestyre eller fylkesting vil kunne variere både over tid og fra sak til sak, skriver Jan Fridthjof Bernt.
Verken lovteksten eller forarbeidene gir noen klar veiledning på hva som er «samme gruppe» som ordføreren. Uttrykket må dermed tolkes ut fra den sammenhengen det inngår i og formålet med bestemmelsen, skriver Jan Fridthjof Bernt. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

SPØRSMÅL: Hvordan skal bestemmelsen i den nye kommunelovens § 23–1 om at lederen av kontrollutvalget «kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren» tolkes? Hva ligger i begrepet «gruppe»? Det er et spenn her fra registrerte valglister, politiske samarbeidsavtaler og valgteknisk samarbeid ved fordeling av verv. Hva er en «gruppe» i denne bestemmelsen?

SVAR: Dette er en bestemmelse som ble satt i lovteksten i proposisjonen til kommuneloven av 2018. I en fyldig tolkningsuttalelse fra departementet 7. oktober 2019 gis en utførlig redegjørelse for forhistorien til og begrunnelsen for denne regelen.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.