Bernt svarer: – Utvalg er ikke bundet av administrasjonen

Bernt svarer. På samme måte som kommunestyret selv, er et utvalg ikke bundet av administrasjonens faglige vurdering. Det står også fritt å bestemme hvilke avgjørelser det vil overlate til administrasjonen, og hvilke det selv vil gå inn i og avgjøre selv, skriver Jan Fridthjof Bernt.
I kommuneloven fra 2018 har vi ikke lenger komiteer som en egen type folkevalgte organer. Komitébetegnelsen brukes nå bare om de (frivillige) kommune- og fylkestingskomiteene etter § 5-9. Men det betyr bare at denne plan- og byggekomiteen nå blir et utvalg etter lovens § 5-7, skriver Jan Fridthjof Bernt. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

SPØRSMÅL: Hvor stor myndighet kan legges til en komité?

Jeg er en lokalpolitiker som har fått fast plass i prosjekt- og byggekomiteen (PBK). Jeg lurer på hvor stor myndighet som kan legges til en slik komité?

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.