Administrasjonssjef

Bykle kommune
Søknadsfrist
4. desember 2018

Bykle kommune ligg øvst i Setesdal i Aust-Agder fylke. Det er to bygdesenter i kommunen, Bykle kyrkjebygd der kommuneadministrasjonen ligg, og turiststaden Hovden. God kommuneøkonomi har gjort det mogeleg å investere i gode tilbod innan helse- og sosial, barn - og ungdom, kultur- og fritid. Vi har særs gode aktivitetsbygg både i Bykle og på Hovden. Her kan ein oppleve ein god oppvekst, utfordrande næringsliv, eit mangfald av fritidstilbod og ein trygg alderdom. Kommunen har ca. 940 innbyggjarar. For meir informasjon, sjå www.bykle.kommune.no

 

Bykle kommune er på jakt etter ein strategisk, handlekraftig og omgjengeleg administrasjonssjef som kan leie, vidareutvikle og tilpasse kommunen sine tenester. Som administrasjonssjef vil du leie ein godt organisert og kompetent organisasjon og ha tett kontakt med politisk leiing, tilsette, tillitsvalde og kommunen sine innbyggjarar. Fokus på effektiv drift, kvalitet og økonomi er nøkkelord for denne toppleiarstillinga.

Sentrale arbeidsoppgåver:  

 • Leie og utvikle den kommunale verksemda  
 • Økonomistyring og rapportering  
 • Sakshandsaming og oppfølging av politiske vedtak  
 • Profilere og representere kommunen  
 • Digitalisere verksemda  
 • Interkommunalt og regionalt samarbeid  
 • Samfunns- og næringsutvikling  

Ynskja kvalifikasjonar:  

 • Høgare utdanning innan relevante fagfelt  
 • Leiarutdanning og/eller leiarerfaring  
 • Grunnleggjande økonomiforståing  
 • Erfaring som leiar frå kommunal/offentleg verksemd  

Vi ser etter deg som:  

 • Er sosial og omgjengeleg  
 • Er handlekraftig og har god evne til gjennomføring  
 • Involverer og kommuniserer godt  
 • Evnar å vere tydeleg  
 • Er god på å byggja relasjonar og har godt humør  

Vi kan mellom anna tilby:  

 • Ei sentral toppleiarstilling med stor påverknad på viktige samfunnsområde i nært samspel med politisk nivå  
 • Spanande og utfordrande arbeidsoppgåver  
 • Eit godt arbeidsmiljø med dyktige og motiverte medarbeidarar  
 • Konkurransedyktig løn og god pensjonsordning i KLP  
 • Flyttegodtgjersle etter eige reglement  
 • Hjelp til å skaffe bustad  

Ved spørsmål kontakt gjerne Ordførar Jon Rolf Næss, tlf. 92834567, eller ein av våre rådgjevarar hjå Headvisor; Jan Tveit (97539990) eller Janne Siri Horne (90721164).  

Fram til søknadsfristen går ut vil alle førespurnader handsamast konfidensielt, om ynskjeleg også overfor oppdragsgjevar. I medhald til offentlighetslova § 25, 2.ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om å ikkje verte oppført på søkjarlista. Du vert varsla dersom unnatak frå offentleggjering ikkje vert teke til følgje.  

Kortfatta søknad med CV sendast snarast og innan 04. desember.

Søk her

 

 

 

 

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Balsfjord
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst og velferd/konstituert rådmann i Balsfjord
Begynner i stillingen
Søndag, 1 juli, 2018
Ny stilling
Rådmann i Farsund
Stilling i dag
Rådmann i Lund
Begynner i stillingen
Lørdag, 1 september, 2018
Ny stilling
Rådmann i Evenes
Stilling i dag
Driver eget konsulentselskap samt innehar verv som styreleder i Vesterålen Næringslivssamarbeid og jobber med eiendomsutvikling
Begynner i stillingen
Søndag, 1 juli, 2018
Ny stilling
Rådmann i Hustadvika
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Kristiansund
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Ny stilling
Prosjektleiar/rådmann i Ullensvang
Stilling i dag
Rådmann i Odda
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Narvik
Stilling i dag
Daglig leder av Narvikgården AS
Begynner i stillingen
Tirsdag, 5 juni, 2018
Ny stilling
Rådmann i Selje
Stilling i dag
Plan- og utviklingssjef i Eid og prosjektkoordinator for kommunesamanslåinga mellom Eid og Selje
Begynner i stillingen
Mandag, 12 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Finnøy
Stilling i dag
Utviklingssjef i Gjesdal
Begynner i stillingen
Tirsdag, 2 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kvinesdal
Stilling i dag
Rådmann i Evje og Hornnes
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Lesja
Stilling i dag
Utbyggingssjef i Rauma kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 13 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Svelvik
Stilling i dag
Assisterende fylkesmann i Buskerud
Begynner i stillingen
Mandag, 20 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Indre Østfold
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Buskerud
Begynner i stillingen
Torsdag, 24 mai, 2018
Ny stilling
Rådmann i Nittedal
Stilling i dag
Generalsekretær for norsk rådmannsforum
Begynner i stillingen
Fredag, 1 juni, 2018
Ny stilling
Rådmann i Austevoll
Stilling i dag
Advokat i Advokatpartner ANS
Begynner i stillingen
Søndag, 1 april, 2018
Ny stilling
Rådmann i Time
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst i Time kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 1 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Målselv
Stilling i dag
Rektor ved Elverum videregående skole
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kristiansand
Stilling i dag
Rådmann i Kvinesdal
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017