Enhetsleder (eiendomssjef)

Narvik kommune
Søknadsfrist
30. mai 2018

Narvik er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge med kort kjøreavstand til Lofoten, Tromsø, Harstad og Kiruna i Nord-Sverige. Når den nye Hålogalandsbrua står ferdig bygget i 2018, vil det kun være 45 minutters kjøretid fra sentrum til Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.

Med sine 18 800 innbyggere har Narvik det meste du ønsker fra et bysamfunn med kafeer, kulturtilbud, et velutviklet studentsamfunn på UiT Norges arktiske universitet i Narvik, et fantastisk alpinanlegg med gondolbane midt i byen og nærhet til en vakker og vill natur som er lett tilgjengelig uansett hvor du bor.

Narvik kommune er utviklingsorientert og har fokus på etableringer og nyskapning, vi har i stor grad tatt i bruk digitale verktøy som bidrar til at våre tjenester leveres i henhold til innbyggernes forventninger. Med sine 1288 årsverk er Narvik kommune regionens største arbeidsgiver og har fokus på å være en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver og tjenesteleverandør.    

 

Enhetsleder (eiendomssjef) ved enhet eiendomsforvaltning

Narvik kommune søker en utviklingsorientert leder med strategisk og innovativt blikk til å lede enhet for Eiendomsforvaltning.

Velkommen som søker!

 

Enheten eiendomsforvaltning består av 23.8 årsverk; 4.8 årsverk i administrasjon, 5,5 årsverk bassengdrift og 13.5 årsverk på utedrift og SD-styring. Renhold har 36 årsverk inkludert 2 årsverk arbeidsledere.  Totalt vil den nye enhet eiendomsforvaltning har ca 65 årsverk (p.t. 61,8 årsverk).

Som leder av eiendomsforvaltningen har du ansvar for kostnadseffektiv drift og verdibevarende vedlikehold av 37 formålsbygg og totalt ca. 100 000 kvm. Som enhetsleder har du ansvar for arealeffektiv drift, porteføljestyring, koordinering og oppfølgning av ombyggingsprosjekter, utvikling av bygningsmassen og avhending/utfasing av bygg iht. kommunens behov og investeringsplan. Driftsoppgavene gjøres i hovedsak i egenregi, mens utviklingsoppgavene kjøpes gjennom inngåtte rammeavtaler. I henhold til bystyrets vedtak skal utviklingsoppgavene fremover i større grad utføres i egenregi.

Arbeidsoppgaver

 • Helhetlig resultatansvar for enheten
 • Sikre riktig kvalitet i enheten i henhold til gjeldende lover, forskrifter, avtaleverk, bystyrets vedtak og målsettinger
 • Ansvar og myndighet er gitt iht. delegasjonsreglementet av rådmannen innen økonomiforvaltning, tjenesteplanlegging – og produksjon, personalforvaltning og utvikling av tjenesten
 • Ansvar for å utvikle metoder og iverksette tiltak som kan øke enhetens kompetanse og legge til rette for produksjons- og kvalitetsutvikling

Vi søker deg som har:

 • Relevant universitet/høgskoleutdanning
 • Kjennskap til/erfaring med porteføljestyring
 • Kjennskap til/erfaring med digital FDV-styring
 • Kjennskap til/erfaring med bruk av Norsk Standard-kontrakter i ulike varianter
 • Erfaring i bruk av digitale prosjektstyringsverktøy
 • Erfaring i kommunal saksbehandling og saksfremlegg

Vi ser etter en kompetent, tydelig, samarbeidsorientert og besluttsom leder som iverksetter Narvik kommunes målsettinger for sektoren.

Generelt om stillingen og ansettelsesprosess:

 • Mellom rådmann og enhetsleder inngås lederavtale
 • Lønn etter avtale
 • Offentlig pensjonsordning

Vi tilbyr

Vi kan tilby en utfordrende og spennende lederstilling, der du sammen med dyktige medarbeidere vil få en sentral rolle i videreutvikling av enheten. Lønn etter avtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. 

Minst 2 referanser må oppgis. Aktuelle søkere innkalles til intervju.

Er det DEG vi ser etter? Da håper vi du søker snarest, og senest 30. mai 2018

Narvik kommune ønsker å motta din søknad elektronisk. Skjemaet finner du i vårt søknadssenter på www.narvik.kommune.no

Referanse som skal oppgis i søknaden er arkivsaksnr: 18/1376

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til kommunalsjef Randi Randal på telefon: 977 82 523 randi.randal@narvik.kommune.no eller rådmann Lars Norman Andersen på telefon: 959 85 439 lars.norman.andersen@narvik.kommune.no

Vi gjør oppmerksom på at det i samsvar med Offentlighetslovens § 25 vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling av sin søknad må opplyse om dette og grunngi dette særskilt i søknaden. I tilfelle vi ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å unndra søknaden fra offentlighet, vil søkeren bli informert om dette.

Narvik kommune - Nytenkende, raus og stolt

 

 

 

 

 

 

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Time
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst i Time kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 1 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Målselv
Stilling i dag
Rektor ved Elverum videregående skole
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kristiansand
Stilling i dag
Rådmann i Kvinesdal
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Birkenes
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Birkenes
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Båtsfjord
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Båtsfjord
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Trøgstad
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Trøgstad
Begynner i stillingen
Søndag, 1 januar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Øyer
Stilling i dag
Rådmann i Vågå
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Stryn
Stilling i dag
Leder for strategi og utvikling i energi- og kommunikasjonskonsernet Tussa
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Jølster
Stilling i dag
Assisterende daglig leder i Hellenes AS
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Engerdal
Stilling i dag
Seksjonssjef på Statens Servicesenter i Engerdal
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Sveio
Stilling i dag
Konstituert rådmann i Osterøy
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 mars, 2017
Ny stilling
Rådmann i Eidfjord
Stilling i dag
Assisterende rådmann
Begynner i stillingen
Mandag, 14 november, 2016
Ny stilling
Rådmann i Saltdal
Stilling i dag
Økonomisjef i Saltdal
Ny stilling
Rådmann i Tokke
Stilling i dag
Bygg- og anleggsingeniør i SWECO
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 februar, 2017
Ny stilling
Rådmann i Nye Holmestrand
Stilling i dag
Rådmann i Sauherad
Ny stilling
Rådmann i Hole
Stilling i dag
Seniorrådgiver i Geelmuyden Kiese
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 desember, 2016
Ny stilling
Leder av by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune
Stilling i dag
Avdelingsdirektør og sjefingeniør i strategi- og utviklingsavdelingen i Statsbygg
Begynner i stillingen
Mandag, 2 januar, 2017