Kommunaldirektør for innovasjon og digitalisering (CTO)

Indre Østfold kommune
Søknadsfrist
25. august 2018

Indre Østfold kommune skal etableres fra 1/1 2020. Kommunen, som vil få ca. 3500 ansatte og 45 000 innbyggere, er en sammenslåing av kommunene Eidsberg, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad og Askim. Indre Østfold blir en av landets 25 største kommuner, og er den eneste kommunefusjonen på Østlandet som består av så mye som 5 kommuner. Indre Østfold blir landets største landbrukskommune, ligger nær Oslo og både E18 og jernbanen går gjennom kommunen. Prosjektrådmann er ansatt, og nå skal ledergruppen i Indre Østfold kompletteres med fem utfordrende lederstillinger. Mer om oss på www.io.kommune.no

 

Den som ansettes skal bidra til at vi blir ledende til å ta i bruk nye muligheter og ny teknologi.  

Du skal sammen med dyktige medarbeidere jobbe på tvers av kommunens tjenestetilbud. Dere skal gi våre enheter hjelp til å se utviklingsmuligheter og iverksette endringer. Du skal også lede vårt arbeid med kommunikasjon i ulike kanaler både eksternt og internt. Tilrettelegging av en god brukerdialog og gode digitale løsninger er en viktig del av dette arbeidet. Stillingen vil også ha ansvar for kvalitetsarbeid, avvikshåndtering, IKT-tjenester og arkiv. Kommunen er under etablering og stillingenes innhold vil forløpende kunne endres. 

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Universitets/høyskoleutdanning. Lang og bred relevant arbeids- og ledererfaring kan erstatte dette. 
 • Relevant erfaring, primært også fra lederroller, med dokumenterbart oppnådde resultater fra offentlig og / eller privat sektor. 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • Du har god kjennskap til: 
 • Digitaliserings- og automatiseringsprosesser 
 • IKT-området i vid forstand 
 • Tjenesteutvikling og forbedringsarbeid 
 • SLA-avtaler o.l.  
 • Prosesskartlegging 
 • Kvalitetsstyringssystemer 

Ønskede egenskaper 

 • Evne til å sette seg inn i nye tekniske løsninger og nye samfunnstrender 
 • Evne til nytenkning og innovasjon 
 • Evne til å se løsninger og sammenhenger på tvers av tradisjonelle organisatoriske skiller.  
 • Evne til å lede prestasjonsteam 
 • Gode samarbeidsevner  
 • Evne til å sette seg inn i store og komplekse problemstillinger  
 • Evne til å motivere og inspirere medarbeidere 
 • Evne til strategisk tenkning kombinert med evne til å få omsatt strategi i praksis. 
 • Evne til å opptre rolig i krevende situasjoner 
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne 

Personlig egnethet vil tillegges avgjørende vekt. Det skal settes sammen et team og det vil også legges avgjørende vekt på at teamet total sett har et mangfold av persontyper og egenskaper. 

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne prosjektrådmann Georg Smedhus, tlf. 97063808, eller våre rådgivere Per Inge Hjertaker/ Jan Tveit hos Headvisor tlf. 91729682/97539990. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 25. august.

Søk her

 

 

Jobbytter i kommunene

Ny stilling
Rådmann i Balsfjord
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst og velferd/konstituert rådmann i Balsfjord
Begynner i stillingen
Søndag, 1 juli, 2018
Ny stilling
Rådmann i Farsund
Stilling i dag
Rådmann i Lund
Begynner i stillingen
Lørdag, 1 september, 2018
Ny stilling
Rådmann i Evenes
Stilling i dag
Driver eget konsulentselskap samt innehar verv som styreleder i Vesterålen Næringslivssamarbeid og jobber med eiendomsutvikling
Begynner i stillingen
Søndag, 1 juli, 2018
Ny stilling
Rådmann i Hustadvika
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Kristiansund
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Ny stilling
Prosjektleiar/rådmann i Ullensvang
Stilling i dag
Rådmann i Odda
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Narvik
Stilling i dag
Daglig leder av Narvikgården AS
Begynner i stillingen
Tirsdag, 5 juni, 2018
Ny stilling
Rådmann i Selje
Stilling i dag
Plan- og utviklingssjef i Eid og prosjektkoordinator for kommunesamanslåinga mellom Eid og Selje
Begynner i stillingen
Mandag, 12 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Finnøy
Stilling i dag
Utviklingssjef i Gjesdal
Begynner i stillingen
Tirsdag, 2 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kvinesdal
Stilling i dag
Rådmann i Evje og Hornnes
Begynner i stillingen
Onsdag, 1 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Rauma
Stilling i dag
Utbyggingssjef i Rauma kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 13 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Svelvik
Stilling i dag
Assisterende fylkesmann i Buskerud
Begynner i stillingen
Mandag, 20 august, 2018
Ny stilling
Rådmann i Indre Østfold
Stilling i dag
Fylkesrådmann i Buskerud
Begynner i stillingen
Torsdag, 24 mai, 2018
Ny stilling
Rådmann i Nittedal
Stilling i dag
Generalsekretær for norsk rådmannsforum
Begynner i stillingen
Fredag, 1 juni, 2018
Ny stilling
Rådmann i Austevoll
Stilling i dag
Advokat i Advokatpartner ANS
Begynner i stillingen
Søndag, 1 april, 2018
Ny stilling
Rådmann i Time
Stilling i dag
Kommunalsjef for oppvekst i Time kommune
Begynner i stillingen
Mandag, 1 januar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Målselv
Stilling i dag
Rektor ved Elverum videregående skole
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Kristiansand
Stilling i dag
Rådmann i Kvinesdal
Begynner i stillingen
Torsdag, 1 februar, 2018
Ny stilling
Rådmann i Eidskog
Stilling i dag
Rådgiver
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Ulvik
Stilling i dag
Rådmann i Træna
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i Fet
Stilling i dag
Kommunalsjef helse og velferd i Nes
Begynner i stillingen
Fredag, 1 september, 2017
Ny stilling
Rådmann i nye Moss
Stilling i dag
Bydelsdirektør i Søndre Nordstrand i Oslo
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Samnanger
Stilling i dag
Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Bergen
Begynner i stillingen
Mandag, 2 oktober, 2017
Ny stilling
Rådmann i Hurdal
Stilling i dag
Assisterende rådmann i Lunner
Begynner i stillingen
Mandag, 22 mai, 2017
Ny stilling
Rådmann i Røst
Begynner i stillingen
Mandag, 16 januar, 2017